ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง (ปณ. โนนสูง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง (NON SUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 144 ถนนสำราญราษฎร์ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์ : 044 379 186
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โนนสูง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง