อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย คือที่ไหน?

คำถาม ... อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย คือที่ไหน?

เฉลย ...
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (Khao Yai National Park)

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ขนาดใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2505 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,229,789.63 ไร่ หรือ 2,168 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกเหวนรก ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบผสม กล่าวคือมีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า สลับกับภูเขาสูง ถ้ำ และน้ำตก มีระดับความสูงเฉลี่ย 400-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง กล่าวคือ มีพันธุ์มากกว่า 3,000 ชนิด,ผีเสื้อ 189 ชนิด นกป่ามากกว่า 350 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีก 71 ชนิด ในจำนวนนี้ยังรวมถึงช้างป่าอีกจำนวนมาก

ช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประเภทมรดกโลกทางธรรมชาติในนาม กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2548