อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือที่ใด?

คำถาม ... อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือที่ใด?

เฉลย ...
อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพื้นที่ครอบคุมอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายางและอำเภอหนองหญ้าปล้อง ของจังหวัดเพชรบุรี ส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นครอบคุมพื้นที่อำเภอหัวหิน

ภาพมุมกว้างของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,821,875 ไร่ หรือ 2,915 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยผืนป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ ภูเขาที่สลับซับซ้อนของเทือกเขาตะนาวศรี สัตว์ป่าที่หลากหลาย ถ้ำที่งดงาม ตลอดจนถึงทะเลสาบ หน้าผา และทิวทัศน์ที่งดงามมากมาย นับว่าเป็นผืนป่าที่มีความหลายหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรีอีกด้วย

ความสมบูรณ์ของป่าดงดิบชื้นในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

นอกจากความสมบูรณ์ของผืนป่าแล้ว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังมีลำห้วยหลายแห่ง ซึ่งลำห้วยเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเพชรบุรีและแมน้ำปราณบุรีนั่นเอง โดยห้วยที่ก่อกำเนิดแม่น้ำเพชรบุรีประกอบไปด้วย ห้วยประโดน ห้วยบางกลอย ห้วยแม่เสลียง ห้วยหินเพิง ห้วยสาริกา ห้วยฝาก ห้วยไผ่ และห้วยสามเขา ส่วนลำห้วยที่เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำปราณบุรีได้แก่ ห้วยคมกฤช ห้วยโสก แม่น้ำสัตว์ใหญ่ ห้วยป่าแดง และห้วยป่าเลา

ผืนป่า
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีพื้นที่ป่าคิดเป็น 85.64% ของพื้นที่ มีป่าอยู่ 4 ประเภทหลัก ๆ คือ

1. ป่าดงดิบชื้น
ป่าดงดิบชื้นสามารถพบได้ทั่วไปในเขตอุทยานที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 400 เมตรขึ้นไป มีไม้ยืนต้นที่สำคัญ ได้แก่ กระลอขน ตะแบก เสลา มะค่าโมง เขม่าสาย ยางโอน เสม็ดฟอง พญารากดำ มะกอกแบน นกน้อย ผมหอม ตาเสือ เสม็ดเขา หนามขี้แรด และชมพูป่า เป็นต้น

2. ป่าดงดิบแล้ง
ป่าดงดิบแล้งพบมากตามไหล่เขาและที่ราบต่ำระหว่างภูเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 400-500 เมตรจากระดับน้ำทะเล พันธุ์ไม้ที่พบมาก ได้แก่ ดำดง สมอ จัน ข่อยหนาม กระเบากลัก หมากเล็กหมากน้อย ถอบแถบ ดีหมี กระเบากลัก กระชิด หงอนไก่ดง

3. ป่าเบญจพรรณ
ป่าเบญจพรรณพบมากบริเวณตอนกลางและเหนือของอุทยาน พันธุ์ไม้ที่พบมากได้แก่ ตีนนก แดง ตะคร้ำ มะกอก ประดู่ ตะแบก อ้อยช้าง ตะโก ตีนเป็ด งิ้วป่า โมกมัน และติ้ว เป็นต้น

4. ป่าเต็งรัง
ป่าเต็งรังพบมากทางตอนเหนือและตะวันออกของอุทยาน ซึ่งมีระดับความสูง 200-400 เมตรจากระดับน้ำทะเล พันธุ์ไม้ที่พบมากได้แก่ เต็ง พลวง พะยอม ประดู่ ตะแบก เปล้าหลวง และไม้แดง

สัตว์ป่า
สัตว์ป่าที่พบมากในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน คือ ช้างป่า หมีหมา หมาไน หมาจิ้งจอก เสือดาว เสือโคร่ง เลียงผา สมเสร็จ วัวแดง กวางป่า เก้งหม้อ ชะนีมือขาว ลิงเสน นกกระสาคอขาว เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา นกเค้าหน้าผากขาว กบทูด ปาดยักษ์ เต่าหก จิ้งเหลนภูเขาสีจาง นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำประเภทปลานางอ้าว ปลาซิวใบไผ่ ปลาขี้ยอก ปลากระสูบขีด ปลากดเหลือง ปลาดุกด้าน ปลากระทุงเหว ปลาหมอช้างเหยียบ ปละกระสง และปลากระทิง จำนวนมากอาศัยอยู่ในลำห้วยและอ่างเก็บน้ำอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากมากมาย

การท่องเที่ยว
ภายในอุทยานแห่งชาติมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งภูเขา น้ำตก ลำห้วย และอ่างเก็บน้ำ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปเที่ยวและพักผ่อนในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สามารถไปเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี (อาจมีการปิดบางจุดในฤดูฝน) โดยมีรายละเอียดการติดต่อดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานอุทยาน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โทรศัพท์ :
ที่ทำการอุทยาน : 0 3277 2312
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว : 091 050 4461, 0 3277 2311

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 40 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 200 บาท

จุดกางเต้นท์ในอุทยาน

หมายเหตุ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ