10 อันดับประเทศผู้ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก มีประเทศใดบ้าง?

คำถาม ... 10 อันดับประเทศผู้ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก มีประเทศใดบ้าง?

เฉลย ...
ถั่วเหลือง (Soybean) เป็นธัญพืชที่มีความสำคัญอย่างมาก เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกที่ได้จากพืช และเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหารของโลก ถั่วเหลืองนอกจากจะนำมาผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลกแล้ว ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารสัตว์ มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั่วโลก

นอกจากนี้ถั่วเหลืองยังถูกนำมาแปรรูปเป็นเครื่องปรุงรสชาติอาหารอย่างหลากหลาย เช่น ซีอิ้วขาว ซีอิ้วดำ ซอสปรุงรส และเต้าเจี้ยว รวมไปถึงเครื่องดื่มและน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งเป็นน้ำมันพืชสำหรับการประกอบอาหารที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดอีกด้วย

ถั่วเหลือง ธัญพืชที่มีความสำคัญมากที่สุดชนิดหนึ่ง


10 อันดับประเทศผู้ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก มีประเทศใดบ้าง?

อันดับ
ประเทศ
          ปริมาณการผลิต (ตัน)
1 บราซิล 139,000,000
2 สหรัฐอเมริกา 120,707,000
3 อาร์เจนตินา 46,500,000
4 จีน 16,400,000
5 อินเดีย 11,900,000
6 ปารากวัย 8,500,000
7 คานาดา 8,500,000
8 รัสเซีย 4,800,000
9 ยูเครน 3,700,000
10 โบลิเวีย 3,000,000

หมายเหตุ ... ที่มา : USDA ข้อมูล ณ สิ้นปี ค.ศ. 2021

สำหรับประเทศไทยของเราสามารถผลิตถั่วเหลืองได้ราว 52,000 ตัน (52,000,000 กิโลกรัม) อยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก แต่ปริมาณดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ ดังนั้นจึงต้องนำเข้าบางส่วนจากต่างประเทศ