จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง คือจังหวัดอะไร?

คำถาม ... จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง คือจังหวัดอะไร?

เฉลย ...
จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ (Phetchabun, พช, PNB) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย (แต่กรมอุตุนิยมวิทยาจัดให้อยู่ในภาคเหนือตอนล่าง) มีพื้นที่ทั้งหมด 12,668.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,891.303 ตารางไมล์ โดยมีพื้นที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ 9 ของประเทศไทย มีประชากร 973,386 คน (2565, อันดับที่ 21 ของประเทศ) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 346 กิโลเมตรที่ตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์

อาณาเขต
ทิศเหนือ ... มีอาณาเขตติดกับอำเภอด่านซ้าย อำเภอภูหลวง และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ... มีอาณาเขตติดกับอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น, อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ... มีอาณาเขตติดกับอำเภอโคกเจริญ อำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ... มีอาณาเขตติดกับอำเภอนครไทย อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, อำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร, อำเภอหนองบัว และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ตราจังหวัดเพชรบูรณ์

การปกครอง : 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,430 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 2. อำเภอชนแดน
 3. อำเภอหล่มสัก
 4. อำเภอหล่มเก่า
 5. อำเภอวิเชียรบุรี
 6. อำเภอศรีเทพ
 7. อำเภอหนองไผ่
 8. อำเภอบึงสามพัน
 9. อำเภอน้ำหนาว
 10. อำเภอวังโป่ง
 11. อำเภอเขาค้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
 • มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง
1. อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
2. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
3. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
4. อุทยานแห่งชาติตาดหมอก


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


เกร็ดความรู้จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000


ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ