รหัสไปรษณีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์เพชรบูรณ์มีทั้งหมด 11 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
67000 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67110 อำเภอหล่มสัก
67120 อำเภอหล่มเก่า
67130 อำเภอวิเชียรบุรี
67140 อำเภอหนองไผ่
67150 อำเภอชนแดน
67160 อำเภอบึงสามพัน
67170 อำเภอศรีเทพ
67180 อำเภอวิเชียรบุรี
67190 อำเภอชนแดน เฉพาะตำบลดงขุย ตำบลตะกุดไร ตำบลบ้านกล้วย
67210 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เฉพาะตำบลนายม ตำบลระวิง ตำบลวังชมภู ตำบลห้วยสะแก
67220 อำเภอหนองไผ่ เฉพาะตำบลนาเฉลียง ตำบลยางงาม ตำบลห้วยโป่ง
67230 อำเภอบึงสามพัน เฉพาะตำบลวังพิกุล
67240 อำเภอวังโป่ง
67250 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เฉพาตำบลท่าพล
67260 อำเภอน้ำหนาว
67270 อำเภอเขาค้อ
67280 อำเภอเขาค้อ เฉพาะตำบลเข็กน้อย ตำบลแคมป์สน
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มี 11 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 17/1 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056 711 009

ที่อยู่ : เลขที่ 196 หมู่ 2 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
โทรศัพท์ : 056 750 033

ที่อยู่ : เลขที่ 68 หมู่ 1 ถนนสะเดาะพง-แคมป์สน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์ : 056 728 071

ที่อยู่ : เลขที่ 183/1 หมู่ 4 ถนนชมฐีระเวช ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056 761 215

ที่อยู่ : เลขที่ 919 หมู่ 1 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
โทรศัพท์ : 056 769 215

ที่อยู่ : เลขที่ 70/2 หมู่ 4 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
โทรศัพท์ : 056 779 023

ที่อยู่ : เลขที่ 218 หมู่ 7 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
โทรศัพท์ : 056 731 280

ที่อยู่ : เลขที่ 389/1 หมู่ 9 ถนนซับสมอทอด-วังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230
โทรศัพท์ : 056 757 016

ที่อยู่ : เลขที่ 255 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250
โทรศัพท์ : 056 564 020

ที่อยู่ : เลขที่ 612 หมู่ 3 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210
โทรศัพท์ : 056 771 218

ที่อยู่ : เลขที่ 136 หมู่ 2 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
โทรศัพท์ : 056 758 209

ที่อยู่ : เลขที่ 747/3 หมู่ 13 ถนนบุษราคัม ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์ : 056 791 442

ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 12 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
โทรศัพท์ : 056 797 440

ที่อยู่ : เลขที่ 102 หมู่ 13 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
โทรศัพท์ : 056 799 432

ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
โทรศัพท์ : 056 781 630

ที่อยู่ : เลขที่ 132 หมู่ 2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220
โทรศัพท์ : 056 789 361

ที่อยู่ : เลขที่ 569 หมู่ 5 ถนนนฤพัฒน์ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
โทรศัพท์ : 056 709 255

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยมิตรสามัคคี ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056 701 103

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ