รหัสไปรษณีย์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดกำแพงเพชร มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์กำแพงเพชรมีทั้งหมด 11 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
62000 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000 อำเภอโกสัมพีนคร
62110 อำเภอพรานกระต่าย
62120 อำเภอคลองขลุง
62120 อำเภอปางศิลาทอง
62130 อำเภอขาณุวรลักษบุรี เฉพาะตำบลเกาะตาล ตำบลป่าพุทรา ตำบลยางสูง ตำบลแสนตอ
62140 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
62150 อำเภอไทรงาม
62160 อำเภอเมืองกำแพงเพชร เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์ ตำบลธำมรงค์
62170 อำเภอลานกระบือ
62180 อำเภอคลองลาน
62190 อำเภอทรายทองวัฒนา
62210 อำเภอบึงสามัคคี

ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร มี 11 แห่ง ดังนี้

1. ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร
ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055 711 030

2. ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ
ที่อยู่ : เลขที่ 108 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ : 055 769 090

3. ที่ทำการไปรษณีย์ปากดง
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
โทรศัพท์ : 055 796 100

4. ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย
ที่อยู่ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ถนนประเวสไพรวัน ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 055 761 371

ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่ 6 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210
โทรศัพท์ : 055 733 227

6. ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม
ที่อยู่ : เลขที่ 500 หมู่ 4 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 055 791 120

7. ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย
ที่อยู่ : เลขที่ 2/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055 732 025

8. ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน
ที่อยู่ : เลขที่ 363/13 หมู่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทรศัพท์ : 055 735 048

ที่อยู่ : เลขที่ 482 หมู่ 10 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 055 781 509

ที่อยู่ : เลขที่ 1680 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ : 055 771 498

ที่อยู่ : เลขที่ 14/1 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
โทรศัพท์ : 055 779 249

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ