รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครปฐม พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครปฐม มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์นครปฐมมีทั้งหมด 12 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
73000 อำเภอเมืองนครปฐม
73110 อำเภอสามพราน
73120 อำเภอนครชัยศรี
73130 อำเภอบางเลน
73140 อำเภอกำแพงแสน
73150 อำเภอดอนตูม
73160 อำเภอสามพราน เฉพาะตำบลอ้อมใหญ่
73170 อำเภอพุทธมณฑล
73180 อำเภอกำแพงแสน เฉพาะตำบลกระตีบ ตำบลสระพัฒนา ตำบลห้วยม่วง ตำบลสระสี่มุม หมู่ 1, 3-5, 11, 14, 16, 22-23
73190 อำเภอบางเลน เฉพาะตำบลหินมูล ตำบลบางหลวง
73210 อำเภอสามพราน เฉพาะตำบลไร่ขิง ตำบลบางเตย ตำบลบางกระทึก ตำบลทรงคนอง
73220 อำเภอสามพราน เฉพาะตำบลกระทุ่มล้ม


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดนครปฐม มี 12 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 14 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034 242 356

ที่อยู่ : เลขที่ 10 หมู่ 11 ถนนมาลัยแมน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
โทรศัพท์ : 034 383 606

ที่อยู่ : เลขที่ 389 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034 351 345

ที่อยู่ : เลขที่ 184 หมู่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 034 381 112

ที่อยู่ : เลขที่ 136/20 หมู่ 1 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 034 331 479

ที่อยู่ : เลขที่ 158/1 หมู่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์ : 034 391 122

ที่อยู่ : เลขที่ 19 หมู่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
โทรศัพท์ : 034 399 068

ที่อยู่ : เลขที่ 19/19 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0 2441 9503

ที่อยู่ : เลขที่ 42/2 หมู่ 6 ตำบลกระทุ้มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ : 0 2429 2900

ที่อยู่ : เลขที่ 20/1 หมู่ 7 ถนนทางเข้าอำเภอ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 034 311 067

ที่อยู่ : เลขที่ 50/1 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 034 322 988

ที่อยู่ : เลขที่ 48 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์ : 0 2429 0892

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ