รหัสไปรษณีย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดปทุมธานี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ปทุมธานีมีทั้งหมด 8 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
12000 อำเภอเมืองปทุมธานี
12110 อำเภอธัญบุรี
12120 อำเภอคลองหลวง
12130 อำเภอธัญบุรี เฉพาะตำบลบึงยี่โถ ตำบลประชาธิปัตย์
12130 อำเภอลำลูกกา เฉพาะตำบลคูคต
12140 อำเภอลาดหลุมแก้ว
12150 อำเภอลำลูกกา
12160 อำเภอสามโคก
12170 อำเภอหนองเสือ
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดปทุมธานี มี 8 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 223/1 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0 2581 4125

ที่อยู่ : เลขที่ 58 หมู่ 9 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2524 5061

ที่อยู่ : เลขที่ 137 หมู่ 2 ปากคลองหก ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0 2577 1786

ที่อยู่ : เลขที่ 161 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2523 3835

ที่อยู่ : เลขที่ 86/1 หมู่ 3 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 0 2599 1740

ที่อยู่ : เลขที่ 49 หมู่ 11 ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0 2569 1360

ที่อยู่ : เลขที่ 81 หมู่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 0 2593 1325

ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 5 ถนนคลองสิบ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทรศัพท์ : 0 2549 1057

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ