รหัสไปรษณีย์จังหวัดสระบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสระบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สระบุรีมีทั้งหมด 18 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
18000 อำเภอเมืองสระบุรี
18000 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
18110 อำเภอแก่งคอย
18120 อำเภอพระพุทธบาท
18130 อำเภอบ้านหมอ
18140 อำเภอหนองแค
18150 อำเภอวิหารแดง
18160 อำเภอเสาไห้
18170 อำเภอหนองแซง
18180 อำเภอมวกเหล็ก
18190 อำเภอหนองโดน
18210 อำเภอดอนพุด
18210 อำเภอบ้านหมอ เฉพาะตำบลหรเทพ หมู่ 8
18220 อำเภอมวกเหล็ก เฉพาะตำบลซับสนุ่น
18220 อำเภอวังม่วง
18230 อำเภอหนองแค เฉพาะตำบลโคกแย้ ตำบลหนองจิก ตำบลหนองนาก ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลห้วยทราย ตำบลบัวลอย (ยกเว้น นิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย)
18240 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลพุแค ตำบลหน้าพระลาน ตำบลห้วยบง หมู่ 8-9
18250 อำเภอหนองแค เฉพาะตำบลคชสิทธิ์ ตำบลโคกตูม ตำบลโพนทอง
18260 อำเภอแก่งคอย เฉพาะตำบลทับกวาง
18270 อำเภอบ้านหมอ เฉพาะตำบลบ้านครัว
30130 อำเภอมวกเหล็ก เฉพาะตำบลลำพญากลาง ตำบลลำสมพุง
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสระบุรี มี 17 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 39 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036 222 959

ที่อยู่ : เลขที่ 88 ถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 036 244 027

ที่อยู่ : เลขที่ 53/8 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ : 036 357 325

ที่อยู่ : เลขที่ 436 หมู่ 7 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
โทรศัพท์ : 036 347 451

ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 3 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210
โทรศัพท์ : 036 395 056

ที่อยู่ : เลขที่ 109 หมู่ 2 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
โทรศัพท์ : 036 201 121

ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 036 281 490

ที่อยู่ : เลขที่ 13/4 หมู่ 2 ถนนสายคู่ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 036 266 233

ที่อยู่ : เลขที่ 168-169 หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โทรศัพท์ : 036 359 101

ที่อยู่ : เลขที่ 165 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทรศัพท์ : 036 341 053

ที่อยู่ : เลขที่ 93 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
โทรศัพท์ : 036 377 757

ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ 5 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
โทรศัพท์ : 036 391 190

ที่อยู่ : เลขที่ 74 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำบล หนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 036 371 188

ที่อยู่ : เลขที่ 25 หมู่ 10 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250
โทรศัพท์ : 036 311 375

ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่ 6 ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 036 371 427

ที่อยู่ : เลขที่ 129 หมู่ 7 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
โทรศัพท์ : 036 399 252

ที่อยู่ : เลขที่ 229 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
โทรศัพท์ : 036 397 062

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ