รหัสไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ราชบุรีมีทั้งหมด 11 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
70000 อำเภอเมืองราชบุรี
70110 อำเภอบ้านโป่ง
70120 อำเภอโพธาราม
70130 อำเภอดำเนินสะดวก
70140 อำเภอปากท่อ
70150 อำเภอจอมบึง
70160 อำเภอบางแพ
70170 อำเภอวัดเพลง
70180 อำเภอบ้านคา
70180 อำเภอสวนผึ้ง
70190 อำเภอบ้านโป่ง เฉพาะตำบลกรับใหญ่
70210 อำเภอดำเนินสะดวก เฉพาะตำบลบัวงาม ตำบลประสาทสิทธิ์
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดราชบุรี มี 11 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสมุทรศักดารักษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032 323 257

ที่อยู่ : เลขที่ 75 หมู่ 1 ถนนจอมบึง-ราชบุรี ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทรศัพท์ : 032 261 368

ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 8 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
โทรศัพท์ : 032 241 002

ที่อยู่ : เลขที่ 391 หมู่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70210
โทรศัพท์ : 032 241 345

ที่อยู่ : เลขที่ 314 หมู่ 5 ถนนชูศักดิ์ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
โทรศัพท์ : 032 381 074

ที่อยู่ : เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนจอมบึง-ผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
โทรศัพท์ : 032 395 148

ที่อยู่ : เลขที่ 377 หมู่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70190
โทรศัพท์ : 032 291 010

ที่อยู่ : เลขที่ 93 ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 032 211 120

ที่อยู่ : เลขที่ 177/2 หมู่ 5 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทรศัพท์ : 032 281 589

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032 231 222

ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
โทรศัพท์ : 032 399 468

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ