รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สุโขทัยมีทั้งหมด 13 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
64000 อำเภอเมืองสุโขทัย
64110 อำเภอสวรรคโลก
64120 อำเภอศรีสำโรง
64130 อำเภอศรีสัชนาลัย
64140 อำเภอบ้านด่านลานหอย
64150 อำเภอทุ่งเสลี่ยม
64160 อำเภอคีรีมาศ
64170 อำเภอกงไกรลาศ
64180 อำเภอศรีนคร
64190 อำเภอศรีสัชนาลัย เฉพาะตำบลท่าชัย ตำบลศรีสัชนาลัย
64210 อำเภอเมืองสุโขทัย เฉพาะตำบลวังทองแดง ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ้านกล้วย หมู่ 8
64220 อำเภอเมืองสุโขทัย เฉพาะตำบลตาลเตี้ย ตำบลบ้านสวน
64230 อำเภอทุ่งเสลี่ยม เฉพาะตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสุโขทัย มี 13 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 241 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 055 611 645

ที่อยู่ : เลขที่ 194 หมู่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 055 691 032

ที่อยู่ : เลขที่ 274 หมู่ 16 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
โทรศัพท์ : 055 695 156

ที่อยู่ : เลขที่ 308/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
โทรศัพท์ : 055 659 177

ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64230
โทรศัพท์ : 055 624 188

ที่อยู่ : เลขที่ 178/8 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140
โทรศัพท์ : 055 689 114

ที่อยู่ : เลขที่ 111/20 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
โทรศัพท์ : 055 699 439

ที่อยู่ : เลขที่ 390 หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
โทรศัพท์ : 055 697 059

ที่อยู่ : เลขที่ 430 หมู่ 3 ถนนศรีนคร-พิชัย ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180
โทรศัพท์ : 055 652 727

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนสวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190
โทรศัพท์ : 055 679 203

ที่อยู่ : เลขที่ 685 หมู่ 1 ถนนศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ : 055 671 483

ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนพิทักษ์ภูธร ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055 681 406

ที่อยู่ : เลขที่ 165/5 ถนนหน้าเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท์ : 055 642 071

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ