จุดตะวันออกสุดของประเทศไทย อยู่ที่ใด?

คำถาม ... จุดตะวันออกสุดของประเทศไทย อยู่ที่ใด?

เฉลย ...

จุดตะวันออกสุดของประเทศไทย อยู่ที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีพิกัดทางภูมิศาสตร์คือ 15°38′N 105°23′E

อำเภอสิรินธรได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษาในปี พ.ศ. 2534 โดยได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์เป็นชื่ออำเภอเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสิรินธร


เกร็ดความรู้อำเภอสิรินธร

พื้นที่ : 759.86 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 55,008 คน (พ.ศ. 2564)

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ : 34350

การปกครอง : อำเภอสิรินธร มี 6 ตำบล 77 หมู่บ้าน
1. ตำบลคันไร่    มี 16 หมู่บ้าน
2. ตำบลช่องเม็ก    มี 13 หมู่บ้าน
3. ตำบลโนนก่อ    มี 14 หมู่บ้าน
4. ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย    มี 13 หมู่บ้าน
5. ตำบลฝางคำ    มี 4 หมู่บ้าน
6. ตำบลคำเขื่อนแก้ว    มี 16 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลช่องเม็ก
2. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

ที่ว่าการอำเภอ
ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ถนนสถิตนิมานการ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350

โทรศัพท์ : 045 366 092

คำขวัญ : เจ้าฟ้าประทานนาม งามตำหนักราชสุดา พุทธปฏิมาสิรินธร ออนซอนพลังไฟฟ้า ค้าขายไทย-ลาว ตะนะพราวแก่งงามอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ