เกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย คือเกาะอะไร?

คำถาม ... เกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย คือเกาะอะไร?

เฉลย ...
เกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย คือ เกาะสมุย

เกาะสมุย มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 236.079 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 67,940 คน (กรมการปกครอง, 2564) เป็นเกาะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในด้านการท่องเที่ยว ทั้งจากคนไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวน 2.7 ล้านคน เมื่อปี พ.ศ. 2561 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเรือเฟอร์รีจากชายฝั่งสุราษฎร์ธานี หรือจะเลือกเดินทางด้วยวิธีที่สะดวกกว่าโดยทางเครื่องบินก็ได้ โดยมีสนามบินนานาชาติสมุยไว้ให้บริการ

ที่ตั้งหมู่เกาะสมุย (สีแดง)
สีเหลืองคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี


เกาะสมุยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะภูเก็ต ซึ่งอยู่ในทะเลอันดามัน โดยเกาะภูเก็ตมีเนื้อที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร

ในฐานะอำเภอ เกาะสมุยมีแบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน ดังนี้

  1. ตำบลอ่างทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน
  2. ตำบลลิปะน้อย จำนวน 5 หมู่บ้าน
  3. ตำบลตลิ่งงาม  จำนวน 5 หมู่บ้าน
  4. ตำบลหน้าเมือง จำนวน 5 หมู่บ้าน
  5. ตำบลมะเร็ต จำนวน 6 หมู่บ้าน
  6. ตำบลบ่อผุด จำนวน 6 หมู่บ้าน
  7. ตำบลแม่น้ำ จำนวน 6 หมู่บ้าน
คำขวัญประจำอำเภอเกาะสมุย
ปะการังงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาว มะพร้าวเยอะ


หาดเฉวงน้อย เกาะสมุย


รหัสไปรษณีย์
84140
84320 (เฉพาะตำบลบ่อผุด)
84330 (เฉพาะตำบลแม่น้ำ)
84310 (เฉพาะตำบลมะเร็ต)