เกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย คือเกาะอะไร?

คำถาม ... เกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย คือเกาะอะไร?

เฉลย ...
เกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย คือ เกาะสมุย

เกาะสมุย มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 236.079 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 67,940 คน (กรมการปกครอง, 2564) เป็นเกาะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในด้านการท่องเที่ยว ทั้งจากคนไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวน 2.7 ล้านคน เมื่อปี พ.ศ. 2561 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเรือเฟอร์รีจากชายฝั่งสุราษฎร์ธานี หรือจะเลือกเดินทางด้วยวิธีที่สะดวกกว่าโดยทางเครื่องบินก็ได้ โดยมีสนามบินนานาชาติสมุยไว้ให้บริการ

ที่ตั้งหมู่เกาะสมุย (สีแดง)
สีเหลืองคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี


เกาะสมุยนอกจากจะเป็นเกาะที่ที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทยแล้ว ยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะภูเก็ต ซึ่งอยู่ในทะเลอันดามัน โดยเกาะภูเก็ตมีเนื้อที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร

ในฐานะอำเภอ เกาะสมุยมีแบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน ดังนี้

  1. ตำบลอ่างทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน
  2. ตำบลลิปะน้อย จำนวน 5 หมู่บ้าน
  3. ตำบลตลิ่งงาม  จำนวน 5 หมู่บ้าน
  4. ตำบลหน้าเมือง จำนวน 5 หมู่บ้าน
  5. ตำบลมะเร็ต จำนวน 6 หมู่บ้าน
  6. ตำบลบ่อผุด จำนวน 6 หมู่บ้าน
  7. ตำบลแม่น้ำ จำนวน 6 หมู่บ้าน
คำขวัญประจำอำเภอเกาะสมุย
ปะการังงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาว มะพร้าวเยอะ


หาดเฉวงน้อย เกาะสมุย


รหัสไปรษณีย์
84140    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย
84320 (เฉพาะตำบลบ่อผุด)    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์เฉวง
84330 (เฉพาะตำบลแม่น้ำ)    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์แม่น้ำ
84310 (เฉพาะตำบลมะเร็ต)    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์ละไมอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ