20 จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย 2564

คำถาม ... 20 จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย 2564 มีจังหวัดอะไรบ้าง?

เฉลย ...

จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย 20 อันดับแรก มีดังนี้

อันดับ
จังหวัด
จำนวนประชากร (คน)
    1 จังหวัดสมุทรสงคราม 190,842
    2 จังหวัดระนอง 194,573
    3 จังหวัดสิงห์บุรี 204,526
    4 จังหวัดตราด 228,376
    5 จังหวัดนครนายก 260,433
    6 จังหวัดพังงา ‎268,016
    7 จังหวัดอ่างทอง 274,763
    8 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 285,916
    9 จังหวัดชัยนาท 320,432
   10 จังหวัดสตูล 324,835
   11 จังหวัดอุทัยธานี 325,116
   12 จังหวัดมุกดาหาร 351,484
   13 จังหวัดอำนาจเจริญ 376,350
   14 จังหวัดลำพูน 401,139
   15 จังหวัดภูเก็ต 418,785
   16 จังหวัดบึงกาฬ ‎421,995
   17 จังหวัดแพร่ 434,580
   18 จังหวัดอุตรดิตถ์ 446,148
   19 จังหวัดพะเยา 464,505
   20 จังหวัดน่าน 475,875

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 31 ธันวาคม 2564ตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย


ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66,171,439 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 31,829,467 คน ผู้หญิง 33,368,316 คน และบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยอีกจำนวน 973,656 คน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก อันดับ 11 ในเอเชีย และอันดับที่ 4 ในอาเซียน โดยจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดสมุทรสงคราม

ส่วนจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ
1. กรุงเทพมหานคร 10,820,921 คน
2. จังหวัดนครราชสีมา 2,634,154 คน
3. จังหวัดอุบลราชธานี 1,868,519 คน
4. จังหวัดขอนแก่น 1,790,863 คน
5. จังหวัดเชียงใหม่ 1,789,385 คน

ประชากรแยกตามรายภาค มีดังนี้
ภาคเหนือ มีประชากร 6,341,973 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 21,826,920 คน
ภาคกลาง มีประชากร 20,388,366 คน
ภาคใต้ มีประชากร 9,290,708 คน
ภาคตะวันออก มีประชากร 4,743,840 คน
ภาคตะวันตก มีประชากร 3,381,719 คน