รหัสไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์บุรีรัมย์มีทั้งหมด 16 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
31000 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000 อำเภอบ้านด่าน
31000 อำเภอห้วยราช
31110 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
31110 อำเภอชำนิ
31110 อำเภอนางรอง
31110 อำเภอโนนสุวรรณ
31120 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
31120 อำเภอพุทไธสง
31130 อำเภอลำปลายมาศ
31140 อำเภอประโคนชัย
31150 อำเภอแคนดง
31150 อำเภอสตึก
31160 อำเภอกระสัง
31170 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลถาวร ตำบลยายแย้มวัฒนา
31170 อำเภอละหานทราย
31180 อำเภอบ้านกรวด
31190 อำเภอคูเมือง
31210 อำเภอหนองกี่
31220 อำเภอปะคำ
31230 อำเภอนาโพธิ์
31240 อำเภอหนองหงส์
31250 อำเภอพลับพลาชัย
31260 อำเภอโนนดินแดง
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ มี 16 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 17/13 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044 602 097

ที่อยู่ : เลขที่ 466 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044 691 019

ที่อยู่ : เลขที่ 249 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
โทรศัพท์ : 044 699 051

ที่อยู่ : เลขที่ 410 หมู่ 13 ถนนท่าช้าง ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ : 044 681 103

ที่อยู่ : เลขที่ 385 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ : 044 631 216

ที่อยู่ : เลขที่ 60 หมู่ 8 ถนนรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ : 044 649 121

ที่อยู่ : เลขที่ 304 หมู่ 13 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
โทรศัพท์ : 044 686 111

ที่อยู่ : เลขที่ 241 หมู่ 2 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260
โทรศัพท์ : 044 606 240

ที่อยู่ : เลขที่ 160/1 หมู่ 4 ถนนมะลิกรอง ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
โทรศัพท์ : 044 679 112

ที่อยู่ : เลขที่ 109/1 หมู่ 1 ถนนอภัยราษฎร์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
โทรศัพท์ : 044 689 091

ที่อยู่ : เลขที่ 216 หมู่ 2 ถนนธนูประสิทธิ์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
โทรศัพท์ : 044 671 445

ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 2 ถนนปะคำ-นางรอง ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
โทรศัพท์ : 044 646 081

ที่อยู่ : เลขที่ 56 หมู่ 12 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250
โทรศัพท์ : 044 608 064

ที่อยู่ : เลขที่ 701 หมู่ 7 ถนนสหนพมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ : 044 661 014

ที่อยู่ : เลขที่ 128 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระดาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ : 044 641 193

ที่อยู่ : เลขที่ 127 หมู่ 2 ถนน ร.พ.ช. ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
โทรศัพท์ : 044 669 018

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ