รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์อุทัยธานีมีทั้งหมด 9 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
61000 อำเภอเมืองอุทัยธานี
61110 อำเภอหนองฉาง
61120 อำเภอทัพทัน
61130 อำเภอหนองขาหย่าง
61140 อำเภอบ้านไร่
61150 อำเภอสว่างอารมณ์
61160 อำเภอลานสัก
61170 อำเภอห้วยคต
61170 อำเภอหนองฉาง เฉพาะตำบลเขาบางแกรก
61180 อำเภอบ้านไร่ เฉพาะตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ตำบลเมืองการุ้ง ตำบลวังหิน ตำบลหนองจอก ตำบลหนองบ่มกล้วย ตำบลหูช้าง
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดอุทัยธานี มี 9 แห่ง ดังนี้

ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี
ที่อยู่ : เลขที่ 188 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056 511 593

ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน
ที่อยู่ : เลขที่ 354/2 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
โทรศัพท์ : 056 591 189

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่
ที่อยู่ : เลขที่ 255 หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056 539 100

ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง
ที่อยู่ : เลขที่ 144 หมู่ 4 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
โทรศัพท์ : 056 542 112

ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก
ที่อยู่ : เลขที่ 372/1 หมู่ 1 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ : 056 537 105

ที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์
ที่อยู่ : เลขที่ 35/8 หมู่ 2 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150
โทรศัพท์ : 056 599 090

ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง
ที่อยู่ : เลขที่ 20/1 หมู่ 2 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130
โทรศัพท์ : 056 597 051

ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง
ที่อยู่ : เลขที่ 390 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056 531 169

ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก
ที่อยู่ : เลขที่ 609 หมู่ 4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
โทรศัพท์ : 056 543 245

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ