รหัสไปรษณีย์จังหวัดลำพูน พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดลำพูน มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ลำพูนมีทั้งหมด 9 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
51000 อำเภอเมืองลำพูน
51110 อำเภอลี้
51120 อำเภอป่าซาง
51120 อำเภอเวียงหนองล่อง
51130 อำเภอบ้านโฮ่ง
51140 อำเภอแม่ทา เฉพาะตำบลทาปลาดุก ตำบลทาสบเส้า
51150 อำเภอเมืองลำพูน เฉพาะตำบลหนองช้างคืน ตำบลอุโมงค์
51160 อำเภอทุ่งหัวช้าง
51170 อำเภอแม่ทา
51180 อำเภอบ้านธิ
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดลำพูน มี 9 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 72 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053 511 041

ที่อยู่ : เลขที่ 47 หมู่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 053 975 209

ที่อยู่ : เลขที่ 248/8 หมู่ 6 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 053 501 131

ที่อยู่ : เลขที่ 138 หมู่ 3 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
โทรศัพท์ : 053 591 349

ที่อยู่ : เลขที่ 208 หมู่ 3 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ : 053 520 551

ที่อยู่ : เลขที่ 122/6 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150
โทรศัพท์ : 053 541 159

ที่อยู่ : เลขที่ 354/5 หมู่ 6 ถนนท่าจักร-แม่ทา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
โทรศัพท์ : 053 574 175

ที่อยู่ : เลขที่ 15 หมู่ 3 ตำบลทบสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ : 053 549 069

ที่อยู่ : เลขที่ 198 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
โทรศัพท์ : 053 599 225

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ