รหัสไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยามีทั้งหมด 21 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
13000 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000 อำเภออุทัย เฉพาะตำบลข้าวเม่า หมู่ 2
13110 อำเภอเสนา
13120 อำเภอผักไห่
13130 อำเภอท่าเรือ
13140 อำเภอภาชี
13150 อำเภอมหาราช
13160 อำเภอบางปะอิน
13170 อำเภอบางปะอิน เฉพาะตำบลบ้านสร้าง
13170 อำเภอวังน้อย
13180 อำเภอบางปะอิน เฉพาะตำบลเชียงรากน้อย
13180 อำเภอวังน้อย เฉพาะตำบลพยอม หมู่ 5
13190 อำเภอบางไทร
13210 อำเภออุทัย
13220 อำเภอบางปะหัน
13230 อำเภอลาดบัวหลวง
13240 อำเภอบ้านแพรก
13250 อำเภอบางบาล
13260 อำเภอนครหลวง
13270 อำเภอบางซ้าย
13280 อำเภอผักไห่ เฉพาะตำบลดอนลาน ตำบลจักราช ตำบลนาคู ตำบลลำตะเคียน ตำบลหนองน้ำใหญ่
13290 อำเภอบางไทร เฉพาะตำบลช้างใหญ่ ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลโพแตง ตำบลราชคราม
18250 อำเภอภาชี เฉพาะตำบลระโสม หมู่ 5
18270 อำเภอท่าเรือ เฉพาะตำบลท่าหลวง หมู่ 1-5, 7-10


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 21 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 123 ถนนอู่ทอง (จ) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ที่อยู่ : เลขที่ 439/4 ถนนเทศบาล 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ : 035 341 063

ที่อยู่ : เลขที่ 78 หมู่ 3 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ : 035 359 478

ที่อยู่ : เลขที่ 104/3 หมู่ 3 ถนนเจ้าเจ็ด-บางซ้าย ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
โทรศัพท์ : 035 282 063

ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 4 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ : 035 371 034

ที่อยู่ : เลขที่ 94/3 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 035 283 308

ที่อยู่ : เลขที่ 78 หมู่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
โทรศัพท์ : 035 307 786

ที่อยู่ : เลขที่ 126/39 หมู่ 6 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
โทรศัพท์ : 035 381 298

ที่อยู่ : เลขที่ 182 หมู่ 6 ถนนปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 035 261 063

ที่อยู่ : เลขที่ 116 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
โทรศัพท์ : 035 361 261

ที่อยู่ : เลขที่ 90 หมู่ 2 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035 386 107

ที่อยู่ : เลขที่ 217 หมู่ 4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
โทรศัพท์ : 035 391 579

ที่อยู่ : เลขที่ 54 หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280
โทรศัพท์ : 035 391 579

ที่อยู่ : 330/2 หมู่ 5 ถนนภาชี-นครหลวง ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ : 035 311 173

ที่อยู่ : เลขที่ 6/21 หมู่ 4 ถนนชาญวิวัฒน์ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
โทรศัพท์ : 035 389 110

ที่อยู่ : เลขที่ 139/1 หมู่ 3 ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ซอยเทศบาล 8 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ : 035 379 225

ที่อยู่ : เลขที่ 40 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 035 271 022

ที่อยู่ : เลขที่ 1/28 ถนนศรีเสนา (ข) ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ : 035 201 574

ที่อยู่ : เลขที่ 31 หมู่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 035 356 203

ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 036 281 490

ที่อยู่ : เลขที่ 25 หมู่ 10 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250
โทรศัพท์ : 036 311 375

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ