อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพยุห์ หมู่ที่ 2 ถนนพยุห์-ขุนหาญ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 045 607 133

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพยุห์


การปกครอง : อำเภอพยุห์ มี 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลพยุห์
2. ตำบลโนนเพ็ก
3. ตำบลพรหมสวัสดิ์
4. ตำบลหนองค้า
5. ตำบลตำแย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพยุห์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พยุห์

พื้นที่ : 225.49 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 35,102 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พยุห์ชุมชนตลาดเช้า เห็ดขอนขาวน่าทาน แจกันไม้กลึง 5 ดาว ข้าวหอมมะลิลือไกล ผ้าไหมเป็นตำนาน ขนมหวานรสดี

พิกัด
14°54′12″N 104°23′30″E

แผนที่อำเภอพยุห์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ