รหัสไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ศรีสะเกษมีทั้งหมด 16 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
33000 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
33110 อำเภอกันทรลักษ์
33110 อำเภอเบญจลักษ์
33120 อำเภออุทุมพรพิสัย
33120 อำเภอเมืองจันทร์
33120 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
33130 อำเภอกันทรารมย์
33130 อำเภอน้ำเกลี้ยง
33140 อำเภอขุขันธ์
33140 อำเภอภูสิงห์
33150 อำเภอขุนหาญ
33160 อำเภอราษีไศล
33160 อำเภอศิลาลาด
33170 อำเภอปรางค์กู่
33180 อำเภอไพรบึง
33190 อำเภอยางชุมน้อย
33210 อำเภอห้วยทับทัน
33220 อำเภอบึงบูรพ์
33230 อำเภอพยุห์
33240 อำเภอศรีรัตนะ
33250 อำเภอโนนคูณ
33270 อำเภอวังหิน
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดศรีสะเกษ มี 16 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 102 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045 611 425

ที่อยู่ : เลขที่ 153 หมู่ 5 ถนนอนันตภักดี ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 045 661 886

ที่อยู่ : เลขที่ 110/3 หมู่ 12 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ : 045 651 269

ที่อยู่ : เลขที่ 85/1 หมู่ 6 ถนนขุขันธ์-ศรีสะเกษ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ : 045 671 021

ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 6 ถนนขุนหาญ-ศรีสะเกษ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ : 045 679 242

ที่อยู่ : เลขที่ 50 หมู่ 11 ถนนกันทรลักษ์-วารินชำราบ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045 659 071

ที่อยู่ : เลขที่ 271 หมู่ 2 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33220
โทรศัพท์ : 045 689 081

ที่อยู่ : เลขที่ 238 หมู่ 1 ถนนประชาพัฒนา ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ : 045 697 016

ที่อยู่ : เลขที่ 29 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
โทรศัพท์ : 045 607 122

ที่อยู่ : เลขที่ 90 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ : 045 691 080

ที่อยู่ : เลขที่ 82 หมู่ 20 ถนนพยุห์-ขุนหาญ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
โทรศัพท์ : 045 675 077

ที่อยู่ : เลขที่ 331 หมู่ 7 ถนนกันทรารมย์-ราษีไศล ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ : 045 687 060

ที่อยู่ : เลขที่ 183 หมู่ 2 ถนนรัฐประชา ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทรศัพท์ : 045 681 010

ที่อยู่ : เลขที่ 88/4 หมู่ 2 ถนนศรีสะเกษ - ขุขันธุ์ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
โทรศัพท์ : 045 606 106

ที่อยู่ : เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์ : 045 677 091

ที่อยู่ : เลขที่ 236 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
โทรศัพท์ : 045 699 075

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ