รหัสไปรษณีย์จังหวัดเลย พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดเลย มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์เลยมีทั้งหมด 15 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
42000 อำเภอเมืองเลย
42100 อำเภอเมืองเลย เฉพาะตำบลนาอ้อ ตำบลศรีสองรัก
42110 อำเภอเชียงคาน
42120 อำเภอด่านซ้าย
42130 อำเภอวังสะพุง
42140 อำเภอท่าลี่
42150 อำเภอปากชม
42160 อำเภอภูเรือ
42170 อำเภอนาแห้ว
42180 อำเภอภูกระดึง
42190 อำเภอหนองหิน
42210 อำเภอนาด้วง
42220 อำเภอเอราวัณ
42230 อำเภอภูหลวง
42240 อำเภอผาขาว
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดเลย มี 15 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 175/6 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 042 814 288

ที่อยู่ : เลขที่ 50 หมู่ 2 ถนนชายโขง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
โทรศัพท์ : 42 821 011

ที่อยู่ : เลขที่ 193 หมู่ 1 ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 042 891 278

ที่อยู่ : เลขที่ 187 หมู่ 2 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140
โทรศัพท์ : 042 889 100

ที่อยู่ : เลขที่ 191 หมู่ 6 ถนนเลย-นาด้วง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210
โทรศัพท์ : 042 887 112

ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 5 ถนนด่านซ้าย-นาแห้ว ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
โทรศัพท์ : 042 897 030

ที่อยู่ : เลขที่ 387 หมู่ 1 ถนนเชียงคาน-ศรีเชียงใหม่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
โทรศัพท์ : 042 881 115

ที่อยู่ : เลขที่ 390 หมู่ 1 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240
โทรศัพท์ : 042 818 135

ที่อยู่ : เลขที่ 382 หมู่ 11 ถนนราชวิถี ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180
โทรศัพท์ : 042 871 125

ที่อยู่ : เลขที่ 238 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ : 042 899 077

ที่อยู่ : เลขที่ 157 หมู่ 9 ถนนแยกอำเภอ-โนนสว่าง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
โทรศัพท์ : 042 879 123

ที่อยู่ : เลขที่ 11 หมู่ 1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100
โทรศัพท์ : 042 811 178

ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ 5 ถนนภูมิวิถี ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042 841 011

ที่อยู่ : เลขที่ 439 หมู่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190
โทรศัพท์ : 042 852 033

ที่อยู่ : เลขที่ 834/2 ถนนเลย-อุดรธานี ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220
โทรศัพท์ : 042 853 100

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ