อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ : 042 821 597

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเชียงคาน


การปกครอง : อำเภอเชียงคาน มี 8 ตำบล 78 หมู่บ้าน
1. ตำบลเชียงคาน
2. ตำบลเขาแก้ว
3. ตำบลธาตุ
4. ตำบลจอมศรี
5. ตำบลนาซ่าว
6. ตำบลหาดทรายขาว
7. ตำบลบุฮม
8. ตำบลปากตม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเชียงคาน
2. เทศบาลตำบลเขาแก้ว
3. เทศบาลตำบลธาตุ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศ สปป. ลาว และอำเภอปากชม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองเลย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปากชม
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่าลี่ และแขวงไชยบุรี ประเทศ สปป. ลาว

รหัสไปรษณีย์ 
42110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน

พื้นที่ : 867 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 60,828 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เชียงคาน เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแก่ง แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำศูนย์ศิลปาชีพ

พิกัด
17°53′54″N 101°39′54″E

แผนที่อำเภอเชียงคานความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ