รหัสไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ปัตตานีมีทั้งหมด 12 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
94000 อำเภอเมืองปัตตานี
94110 อำเภอสายบุรี
94120 อำเภอโคกโพธิ์
94130 อำเภอปะนาเระ
94140 อำเภอมายอ
94140 อำเภอทุ่งยางแดง
94150 อำเภอยะหริ่ง
94160 อำเภอยะรัง
94170 อำเภอหนองจิก
94180 อำเภอโคกโพธิ์ เฉพาะตำบลควนโนรี ตำบลทุ่งพลา ตำบลนาประดู่ ตำบลปากล่อ
94180 อำเภอแม่ลาน
94190 อำเภอมายอ เฉพาะตำบลลางา ตำบลกระหวะ หมู่ 1-4
94190 อำเภอปะนาเระ เฉพาะตำบลควน ตำบลดอน หมู่ 1-2
94190 อำเภอยะหริ่ง เฉพาะตำบลบาโลย ตำบลตันหยงจึงงา
94190 อำเภอสายบุรี เฉพาะตำบลทุ่งคล้า
94220 อำเภอไม้แก่น
94230 อำเภอกะพ้อ
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดปัตตานี มี 12 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 52 ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073 336 815

ที่อยู่ : เลขที่ 114/2 หมู่ 2 ถนนสายบุรี-รือเสาะ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230
โทรศัพท์ : 073 494 051

ที่อยู่ : เลขที่ 12/8 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
โทรศัพท์ : 073 415 023

ที่อยู่ : เลขที่ 26/5 หมู่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
โทรศัพท์ : 073 431 343

ที่อยู่ : เลขที่ 119/4 หมู่ 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94140
โทรศัพท์ : 073 497 121

ที่อยู่ : เลขที่ 9/6 หมู่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94190
โทรศัพท์ : 073 485 247

ที่อยู่ : เลขที่ 30/4 หมู่ 2 ถนนปาลัส-ปะนาเระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130
โทรศัพท์ : 073 499 023

ที่อยู่ : เลขที่ 1/3 หมู่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 94220
โทรศัพท์ : 073 481 042

ที่อยู่ : เลขที่ 1/22 หมู่ 1 ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 439 094

ที่อยู่ : เลขที่ 115/5 หมู่ 2 ถนนหน้าวัง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073 491 103

ที่อยู่ : เลขที่ 6/5 ถนนสุริยะ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ : 073 411 001

ที่อยู่ : เลขที่ 222/5 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
โทรศัพท์ : 073 437 131

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ