รหัสไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์หนองคายมีทั้งหมด 6 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
43000 อำเภอเมืองหนองคาย
43100 อำเภอเมืองหนองคาย เฉพาะตำบลค่ายบกหวาน ตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลสองห้อง
43100 อำเภอสระใคร
43110 อำเภอท่าบ่อ
43120 อำเภอเฝ้าไร่
43120 อำเภอโพนพิสัย
43120 อำเภอรัตนวาปี
43130 อำเภอโพธิ์ตาก
43130 อำเภอศรีเชียงใหม่
43160 อำเภอสังคม
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดหนองคาย มี 6 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 389 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 042 420 670

ที่อยู่ : เลขที่ 407 หมู่ 12 ถนนสันติสุข ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
โทรศัพท์ : 042 431 095

ที่อยู่ : เลขที่ 213 หมู่ 16 ถนนพิสัยสรเดช ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ : 042 471 294

ที่อยู่ : เลขที่ 337 หมู่ 1 ถนนมิ่งเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042 487 121

ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท์ : 042 495 097

ที่อยู่ : เลขที่ 43 หมู่ 1 ถนนเชียงคาน-หนองคาย ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทรศัพท์ : 042 441 069

---------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...