รหัสไปรษณีย์จังหวัดสงขลา พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสงขลา มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สงขลามีทั้งหมด 23 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
90000 อำเภอเมืองสงขลา
90100 อำเภอเมืองสงขลา เฉพาะตำบลเกาะยอ ตำบลพะวง
90110 อำเภอคลองหอยโข่ง เฉพาะตำบลคลองหลา
90110 อำเภอบางกล่ำ
90110 อำเภอหาดใหญ่
90112 อำเภอหาดใหญ่ เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
90120 อำเภอสะเดา เฉพาะตำบลสำนักแต้ว ตำบลสะเดา ตำบลปริก ตำบลสำนักขาม หมู่ 3-4
90130 อำเภอจะนะ
90140 อำเภอระโนด
90150 อำเภอเทพา
90160 อำเภอนาทวี
90170 อำเภอสะเดา เฉพาะตำบลเขามีเกียรติ ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลพังลา
90180 อำเภอรัตภูมิ
90190 อำเภอสทิงพระ
90210 อำเภอสะบ้าย้อย
90220 อำเภอควนเนียง
90220 อำเภอรัตภูมิ เฉพาะตำบลควนรู หมู่ 3-6, 8-9
90230 อำเภอคลองหอยโข่ง
90230 อำเภอหาดใหญ่ เฉพาะตำบลพะตง
90240 อำเภอสะเดา เฉพาะตำบลทุ่งหมอ ตำบลปาดังเบซาร์
90250 อำเภอหาดใหญ่ เฉพาะตำบลบ้านพรุ
90260 อำเภอเทพา เฉพาะตำบลวังใหญ่ ตำบลลำไพล ตำบลท่าม่วง หมู่ 2-4, 6-7, 10, 12
90270 อำเภอกระแสสินธุ์
90280 อำเภอสิงหนคร เฉพาะตำบลชิงโค ตำบลทำนบ ตำบลสทิงหม้อ ตำบลหัวเขา
90310 อำเภอนาหม่อม
90320 อำเภอสะเดา เฉพาะตำบลสำนักขาม หมู่ 1-2, 5-7
90330 อำเภอสิงหนคร
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสงขลา มี 23 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 43 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074 313 607

ที่อยู่ : เลขที่ 36/31 หมู่ 3 ถนนเกาะใหญ่-ระโนด ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทรศัพท์ : 074 399 084

ที่อยู่ : เลขที่ 43 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074 243 121

ที่อยู่ : เลขที่ 257 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
โทรศัพท์ : 074 291 990

ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 3 อาคารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115
โทรศัพท์ : 074 251 208

ที่อยู่ : เลขที่ 114/10 หมู่ 2 ถนนรัฐภูมี ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
โทรศัพท์ : 074 386 626

ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 2 ถนนดำรงพัฒนา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
โทรศัพท์ : 074 207 066

ที่อยู่ : เลขที่ 33 ถนนเกษตรขันธ์ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์ : 074 376 298

ที่อยู่ : เลขที่ 282/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
โทรศัพท์ : 074 478 428

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
โทรศัพท์ : 074 371 017

ที่อยู่ : เลขที่ 105 หมู่ 6 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
โทรศัพท์ : 074 382 900

ที่อยู่ : เลขที่ 11/1 หมู่ 2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074 333 040

ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนนมหาดไทย 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
โทรศัพท์ : 074 392 319

ที่อยู่ : เลขที่ 271 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์ : 074 389 036

ที่อยู่ : เลขที่ 60/8 หมู่ 4 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
โทรศัพท์ : 074 397 108

ที่อยู่ : เลขที่ 35 หมู่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
โทรศัพท์ : 074 541 001

ที่อยู่ : เลขที่ 105,107 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
โทรศัพท์ : 074 521 033

ที่อยู่ : เลขที่ 92 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทรศัพท์ : 074 411 013

ที่อยู่ : เลขที่ 45-47 หมู่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
โทรศัพท์ : 074 434 133

ที่อยู่ : เลขที่ 80/1 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
โทรศัพท์ : 074 377 033

ที่อยู่ : เลขที่ 103 หมู่ 7 ถนนระโนด-สงขลา ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
โทรศัพท์ : 074 484 037

ที่อยู่ : เลขที่ 25/1 หมู่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
โทรศัพท์ : 074 331 410

ที่อยู่ : เลขที่ 13 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ : 074 212 603

ที่อยู่ : เลขที่ 190 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
โทรศัพท์ : 074 226 456

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ