อำเภอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คืออำเภออะไร?

คำถาม ... อำเภอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คืออำเภออะไร?

เฉลย ...
อำเภอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

อำเภออุ้มผาง เป็นอำเภอ 1 ใน 9 ของจังหวัดตาก เป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตาก ภาคตะวันตก และประเทศไทย มีพื้นที่ 4,325.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,670 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,703,375 ไร่ โดยประมาณ มีประชากรทั้งหมด 49,956 คน (พ.ศ.2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

การปกครอง : อำเภออุ้มผาง มี 6 ตำบล 36 หมู่บ้าน
1. ตำบลอุ้มผาง
2. ตำบลแม่กลอง
3. ตำบลหนองหลวง
4. ตำบลแม่ละมุ้ง
5. ตำบลโมโกร
6. ตำบลแม่จัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
63170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง

คำขวัญ
แมกไม้เขียวสด ดอยหัวหมดชื่นชู ทีลอซูงามล้ำ ตระหง่านง้ำลอยฟ้า ล่องธาราแพไผ่ ชายแดนไทยอุ้มผาง

พิกัด
16°1′0″N 98°51′46″E


ภาพถ่ายมุมสูงน้ำตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

ประวัติอำเภออุ้มผาง
- เดิมเป็นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
- พ.ศ. 2432 ถูกยกฐานะเป็น "อำเภอแม่กลอง" สังกัดจังหวัดอุทัยธานี
- พ.ศ. 2468 ถูกยุบอำเภอแม่กลอง และจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภออุ้มผาง ขึ้นกับจังหวัดตาก
- 22 เมษายน พ.ศ. 2502 ได้รับการยกฐานะเป็น "อำเภออุ้มผาง" จังหวัดตาก

ประชากรศาสตร์
ประชากรที่อาศัยอยู่ในอำเภออุ้มผางมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ ๆ อยู่ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทย กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (หรือปกากะญอ) กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง และกลุ่มชาติพันธุ์โพล่ว (หรือฉู หรือกะหร่าง)

เกร็ดความรู้
- อำเภออุ้มผางเป็นที่ตั้งของน้ำตกทีลอซู ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม ตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตาก

- พื้นที่บางส่วนของอำเภออุ้มผางเป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในนาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เมื่อปี พ.ศ. 2534


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ