รหัสไปรษณีย์จังหวัดตาก พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดตาก มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ตากมีทั้งหมด 9 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
63000 อำเภอเมืองตาก
63110 อำเภอแม่สอด
63120 อำเภอบ้านตาก
63130 อำเภอสามเงา
63140 อำเภอแม่ระมาด
63150 อำเภอท่าสองยาง
63160 อำเภอพบพระ
63170 อำเภออุ้มผาง
63180 อำเภอวังเจ้า


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดตาก มี 9 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 3/2 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 055 511 140

ที่อยู่ : เลขที่ 140/2 หมู่ 2 ถนนปัญญาสามัคคี ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
โทรศัพท์ : 055 589 099

ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ 13 ถนนพหลโยธินสายเก่า ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
โทรศัพท์ : 055 591 020

ที่อยู่ : เลขที่ 380 หมู่ 3 ถนนดอนเจดีย์-วาเล่ย์ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
โทรศัพท์ : 055 569 082

ที่อยู่ : เลขที่ 247 หมู่ 4 ถนนโสภิตบรรณาลักษณ์ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
โทรศัพท์ : 055 581 140

ที่อยู่ : เลขที่ 307 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ : 055 531 277

ที่อยู่ : เลขที่ 68 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
โทรศัพท์ : 055 599 088

ที่อยู่ : เลขที่ 649 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055 561 127

ที่อยู่ : เลขที่ 243/1 ตำาบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63180
โทรศัพท์ : 099 914 2987

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ