รหัสไปรษณีย์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสิงห์บุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สิงห์บุรีมีทั้งหมด 7 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
16000 อำเภอเมืองสิงห์บุรี
16110 อำเภออินทร์บุรี
16120 อำเภอพรหมบุรี
16130 อำเภอบางระจัน
16140 อำเภอท่าช้าง
16150 อำเภอค่ายบางระจัน
16160 อำเภอพรหมบุรี เฉพาะตำบลพรหมบุรี
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสิงห์บุรี มี 7 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 377 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036 524 438

ที่อยู่ : เลขที่ 161 หมู่ 5 ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
โทรศัพท์ : 036 597 124

ที่อยู่ : เลขที่ 403/17 หมู่ 6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
โทรศัพท์ : 036 595 127

ที่อยู่ : เลขที่ 23/5 หมู่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
โทรศัพท์ : 036 591 494

ที่อยู่ : เลขที่ 112/3 หมู่ 3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
โทรศัพท์ : 036 599 080

ที่อยู่ : เลขที่ 306 หมู่ 1 ถนนปากบาง-บางงา ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160
โทรศัพท์ : 036 599 078

ที่อยู่ : เลขที่ 178/2 หมู่ 4 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036 581 988

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ