10 ประเทศที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลก

คำถาม ... 10 ประเทศที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ไฟฟ้า (Electricity) เป็นพลังงานที่มีความสำคัญมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้ของประชากรทั่วโลก มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้ามากมาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สำนักงาน อุปกรณ์ส่องสวาง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถยนต์ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งรถไฟไฟฟ้า ล้วนต้องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ถ้าวันไหนไม่มีไฟฟ้าใช้ชีวิตคงโกลาหลน่าดู คราวนี้เรามาดูกันว่ามีประเทศใดบ้างที่บริโภคไฟฟ้ามากที่สุดของโลกกันบ้าง

10 ประเทศที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลก

อันดับ
ประเทศ
อัตราการบริโภคไฟฟ้า (kWh)
   1 จีน 5,934,000,000,000
   2 สหรัฐอเมริกา 3,888,000,000,000
   3 อินเดีย 1,176,000,000,000
   4 ญี่ปุ่น 946,160,000,000
   5 รัสเซีย 918,580,000,000
   6 เยอรมนี ‎538,830,000,000
   7 บราซิล 516,220,000,000
   8 เกาหลีใต้ 511,760,000,000
   9 คานาดา 509,260,000,000
  10 ฝรั่งเศส 455,400,000,000

หมายเหตุ ...
1. ข้อมูลปี ค.ศ. 2017
2. หน่วย kWh คือ หน่วยวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าหน่วยหนึ่ง ... ที่บ้านเรานิยมเรียกกันว่าใช้ไฟฟ้ากี่หน่วย ก็หมายถึง กี่ kWh หรือ กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเอง


ไฟฟ้า หนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน


จากตารางข้างต้น เราจะสังเกตุได้ว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละประเทศนั้นมักแปรผันตามปัจจัยอย่างน้อย 2 สิ่ง คือ จำนวนประชากรในประเทศ กับ จำนวนอุตสาหกรรมในประเทศ ประเทศไหนมีประชากรมากก็มักมีการใช้ไฟฟ้ามาก ส่วนประเทศไหนที่มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมมากก็ย่อมใช้ไฟฟ้ามากด้วยเช่นกัน แต่ถ้าประเทศไหนมีประชากรมากและมีโรงงานอุตสาหกรรมมากด้วย ก็ยิ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นไปอีก เช่น ประเทศจีน เป็นต้น