รหัสไปรษณีย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดกาญจนบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์กาญจนบุรีมีทั้งหมด 16 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
70190 อำเภอท่ามะกา เฉพาะตำบลสนามแย้
71000 อำเภอเมืองกาญจนบุรี
71000 อำเภอท่าม่วง เฉพาะตำบลท่าล้อ
71110 อำเภอท่าม่วง
71120 อำเภอท่ามะกา
71130 อำเภอท่ามะกา เฉพาะตำบลดอนชะเอม ตำบลตะคร้ำเอน ตำบลท่าเรือ ตำบลพระแท่น ตำบลแสนตอ ตำบลหนองลาน ตำบลอุโลกสี่หมื่น
71130 อำเภอท่าม่วง เฉพาะตำบลวังศาลา ตำบลท่าตะคร้อ
71140 อำเภอพนมทวน
71150 อำเภอไทรโยค
71160 อำเภอบ่อพลอย
71170 อำเภอห้วยกระเจา
71170 อำเภอพนมทวน เฉพาะตำบลรางหวาย
71180 อำเภอทองผาภูมิ
71190 อำเภอเมืองกาญจนบุรี เฉพาะตำบลหนองบัว ตำบลวังด้ง ตำบลลาดหญ้า ตำบลช่องสะเดา
71210 อำเภอเลาขวัญ
71220 อำเภอหนองปรือ
71220 อำเภอศรีสวัสดิ์ เฉพาะตำบลเขาโจด
71220 อำเภอบ่อพลอย เฉพาะตำบลหนองรี ตำบลหนองกร่าง
71240 อำเภอสังขละบุรี
71250 อำเภอศรีสวัสดิ์
71260 อำเภอด่านมะขามเตี้ย
ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี มี 16 แห่ง ดังนี้

1. ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034 248 090

2. ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 147/2 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
โทรศัพท์ : 034 595 115

3. ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน
ที่อยู่ : เลขที่ 452 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
โทรศัพท์ : 034 574 208

4. ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ
ที่อยู่ : เลขที่ 340/1 หมู่ 1 ถ.เลาขวัญ-สระกระโจม ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034 576 113

5. ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า
ที่อยู่ : เลขที่ 280 หมู่ 1 ถ.ลาดหญ้า-บ่อพลอย ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
โทรศัพท์ : 034 589 248

6. ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต
ที่อยู่ : เลขที่ 495/1 หมู่ 5 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ : 034 571 235

7. ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน
ที่อยู่ : เลขที่ 151 หมู่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์ : 034 579 141

8. ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
โทรศัพท์ : 034 645 033

9. ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย
ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ : 034 581 226

10. ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค
ที่อยู่ : เลขที่ 103/1 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ : 034 591 010

11. ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก
ที่อยู่ : เลขที่ 377 หมู่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70190
โทรศัพท์ : 032 291 010

12. ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา
ที่อยู่ : เลขที่ 56/8 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ : 034 541 070

13. ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น
ที่อยู่ : เลขที่ 637/3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ : 034 561 689

14. ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง
ที่อยู่ : เลขที่ 4/2 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 034 611 080

15. ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 270 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ : 034 599 117

16. ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย
ที่อยู่ : เลขที่ 405/1 หมู่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260
โทรศัพท์ : 034 642 093

---------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องน่ารู้
ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ ไปรษณีย์ไทย
อัตราค่าบริการ EMS ไปรษณีย์ไทย
รหัสไปรษณีย์ประเทศไทย 77 จังหวัดอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ