รหัสไปรษณีย์จังหวัดกระบี่ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดกระบี่ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...

รหัสไปรษณีย์จังหวัดกระบี่
81000    อำเภอเมืองกระบี่
81110    อำเภออ่าวลึก
81120    อำเภอลำทับ
81120    
อำเภอเกาะลันตา เฉพาะตำบลเกาะกลาง และตำบลคลองยาง
81120    อำเภอคลองท่อม
81130    อำเภอเหนือคลอง
81140    อำเภอเขาพนม
81150    อำเภอเกาะลันตา
81160    อำเภอปลายพระยา
81170    อำเภอคลองท่อม เฉพาะตำบลคลองพน และตำบลทรายขาว
80240    อำเภอเขาพนม เฉพาะตำบลโคกหาร และตำบลสินปุน


ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตจังหวัดกระบี่ มี 8 แห่ง ดังนี้

1. ที่ทำการไปรษณีย์กระบี่
ที่อยู่ : เลขที่ 190 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075 611 050

2. ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง
ที่อยู่ : เลขที่ 875 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075 651 894

3. ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา
ที่อยู่ : เลขที่ 58/5 หมู่ 1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
โทรศัพท์ : 075 687 121

4. ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน
ที่อยู่ : เลขที่ 380 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170
โทรศัพท์ : 075 641 030

5. ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม
ที่อยู่ : เลขที่ 209 หมู่ 5 ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
โทรศัพท์ : 075 689 196

6. ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา
ที่อยู่ : เลขที่ 458-458/1 หมู่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
โทรศัพท์ : 075 697 068

7. ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม
ที่อยู่ : เลขที่ 73 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075 640 342

8. ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวลึก
ที่อยู่ : เลขที่ 14/9 หมู่ 2 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
โทรศัพท์ : 075 681 344

---------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องน่ารู้
ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ ไปรษณีย์ไทย
อัตราค่าบริการ EMS ไปรษณีย์ไทย
รหัสไปรษณีย์ประเทศไทย 77 จังหวัดอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ