รหัสไปรษณีย์จังหวัดลพบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดลพบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ลพบุรีมีทั้งหมด 16 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
13240 อำเภอเมืองลพบุรี เฉพาะตำบลโก่งธนู
15000 อำเภอเมืองลพบุรี
15110 อำเภอบ้านหมี่
15120 อำเภอโคกสำโรง
15130 อำเภอชัยบาดาล
15130 อำเภอลำสนธิ เฉพาะตำบลเขาน้อย
15140 อำเภอพัฒนานิคม
15150 อำเภอท่าวุ้ง
15160 อำเภอเมืองลพบุรี เฉพาะตำบลเขาพระงาม ตำบลโคกกระเทียม ตำบลบางขันหมาก หมู่ 11
15170 อำเภอหนองม่วง
15180 อำเภอท่าวุ้ง เฉพาะตำบลเขาสมอคอน
15180 อำเภอบ้านหมี่ เฉพาะตำบลบางขาม ตำบลบ้านชี ตำบลบางพึ่ง หมู่ 4-9
15190 อำเภอชัยบาดาล เฉพาะตำบลนาโสม
15190 อำเภอลำสนธิ
15210 อำเภอเมืองลพบุรี เฉพาะตำบลโคกตูม
15230 อำเภอชัยบาดาล เฉพาะตำบลชัยบาดาล ตำบลม่วงค่อม ตำบลมะกอกหวาน
15230 อำเภอท่าหลวง
15240 อำเภอสระโบสถ์
15250 อำเภอโคกเจริญ
15250 อำเภอสระโบสถ์ เฉพาะตำบลมหาโพธิ หมู่ 4, 7, 13
18220 อำเภอพัฒนานิคม เฉพาะตำบลช่องสาริกา ตำบลดีลัง ตำบลห้วยขุนราม
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดลพบุรี มี 16 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 265 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 412 825

ที่อยู่ : เลขที่ 2/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 412 833

ที่อยู่ : เลขที่ 198 หมู่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250
โทรศัพท์ : 036 651 139

ที่อยู่ : เลขที่ 1/4 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
โทรศัพท์ : 036 441 330

ที่อยู่ : เลขที่ 195 หมู่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036 461 035

ที่อยู่ : เลขที่ 2/9-10 หมู่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทรศัพท์ : 036 646 283

ที่อยู่ : เลขที่ 30 หมู่ 1 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์ : 036 633 358

ที่อยู่ : เลขที่ 369 หมู่ 9 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180
โทรศัพท์ : 036 489 103

ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 1 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
โทรศัพท์ : 036 481 244

ที่อยู่ : เลขที่ 61 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 036 471 247

ที่อยู่ : เลขที่ 143/1 หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
โทรศัพท์ : 036 491 416

ที่อยู่ : เลขที่ 156 หมู่ 1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
โทรศัพท์ : 036 436 196

ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 10 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160
โทรศัพท์ : 036 486 451

ที่อยู่ : เลขที่ 165 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210
โทรศัพท์ : 036 499 164

ที่อยู่ : เลขที่ 293 หมู่ 10 ถนนวังเพลิง-หนองม่วง ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
โทรศัพท์ : 036 439 104

ที่อยู่ : เลขที่ 462/1-2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทรศัพท์ : 036 431 489

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ