รหัสไปรษณีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอนมีทั้งหมด 6 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
58000 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
58110 อำเภอแม่สะเรียง
58110 อำเภอสบเมย
58120 อำเภอแม่ลาน้อย
58130 อำเภอปาย
58140 อำเภอขุนยวม
58150 อำเภอปางมะผ้า
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 6 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 79 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053 613 646

ที่อยู่ : เลขที่ 76 หมู่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053 699 208

ที่อยู่ : เลขที่ 492/1 หมู่ 1 ถนนแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
โทรศัพท์ : 053 691 104

ที่อยู่ : เลขที่ 184 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
โทรศัพท์ : 053 617 615

ที่อยู่ : เลขที่ 380 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053 689 017

ที่อยู่ : เลขที่ 31 หมู่ 1 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 053 681 356

---------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...