รหัสไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรามีทั้งหมด 10 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
24000 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เฉพาะตำบลศาลาแดง
24000 อำเภอคลองเขื่อน
24110 อำเภอคลองเขื่อน เฉพาะตำบลบางตลาด
24110 อำเภอบางคล้า
24120 อำเภอพนมสารคาม
24120 อำเภอราชสาส์น
24130 อำเภอบางปะกง
24140 อำเภอบ้านโพธิ์
24150 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24160 อำเภอท่าตะเกียบ
24160 อำเภอสนามชัยเขต
24170 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เฉพาะตำบลดอนเกาะกา ตำบลดอนฉิมพลี ตำบลบึงน้ำร้กษ์
24180 อำเภอบางปะกง เฉพาะตำบลบางเกลือ ตำบลบางวัว ตำบลบางสมัคร ตำบลพิมพา ตำบลหอมศีล
24190 อำเภอแปลงยาว

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 10 แห่ง ดังนี้

1. ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : เลขที่ 7 ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038 516 939

ที่อยู่ : เลขที่ 660/1 หมู่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 038 551 051

ที่อยู่ : เลขที่ 173 หมู่ 7 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : 038 851 201

ที่อยู่ : เลขที่ 184/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์ : 038 587 151

ที่อยู่ : เลขที่ 1/5-7 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : 038 538 888

ที่อยู่ : เลขที่ 112 หมู่ 7 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 531 051

ที่อยู่ : เลขที่ 240 หมู่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
โทรศัพท์ : 038 581 184

ที่อยู่ : เลขที่ 18/109 หมู่ 18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
โทรศัพท์ : 038 844 106

ที่อยู่ : เลขที่ 602/2 หมู่ 14 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์ : 038 597 023

ที่อยู่ : เลขที่ 62 ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ : 038 541 051

---------------------------------------------------------------------------------------

อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ