สำนวนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับปากและการพูด มีอะไรบ้าง?


สุภาษิตสำนวนไทย ที่เกี่ยวกับปาก มีดังต่อไปนี้
 • ขวานผ่าซาก หมายถึง พูดจาโผงผางไม่เกรงใจใคร
 • แค่ปากกับจมูก หมายถึง อยู่ใกล้กันมาก อยู่ไม่ไกลกันเลย
 • ความในอย่านำออก ความนอกอย่านำเข้า หมายถึง ไม่นำเรื่องไม่ดีของพรรคพวกไปบอกคนอื่นและไม่รับเข้ามาด้วย
 • ฆ้องปากแตก หมายถึง ปากโป้ง เก็บความลับไม่อยู่
 • เงียบเป็นเป่าสาก หมายถึง เงียบสนิท ไม่ยอมพูดจาอะไร
 • ฉิ่งเสียงแตก หมายถึง ปากไม่ดี เก็บความลับไม่อยู่
 • เด็กเลี้ยงแกะ หมายถึง คนชอบพูดโกหกจนไม่มีใครเชื่อถือ
 • ตามใจปากมากหนี้ หมายถึง เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมาก
 • ติเรือทั้งโกลน หมายถึง ตำหนิสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จหรือที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
 • น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง หมายถึง พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย
 • น้ำท่วมปาก หมายถึง พูดไม่ออกเพราะเกรงจะมีภัยแก่ตนหรือผู้อื่น
 • บ่างช่างยุ หมายถึง คนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน
 • ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึง คนที่พูดพล่อยจนได้รับอันตราย
 • ปั้นน้ำเป็นตัว หมายถึง โกหก สร้างเรื่องเท็จให้เห็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา
 • ปากเป็นชักยนต์ หมายถึง ว่ากล่าวสั่งสอนไม่รู้จักหยุดหย่อน
 • ปากเป็นเอกเลขเป็นโท หมายถึง คำพูด การพูดจาสำคัญกว่าวิชาหนังสือ
 • ปากเปียกปากแฉะ หมายถึง ว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมาย
 • ปากโป้ง หมายถึง ชอบพูดเปิดเผยสิ่งที่ไม่สมควรออกมา
 • ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม หมายถึง ยังเป็นเด็ก วุฒิภาวะยังน้อย
 • ปากคนยาวกว่าปากกา หมายถึง คนสามารถแพร่ข่าวได้เร็วกว่ากา
 • ปากฉีกถึงใบหู หมายถึง พูดเยอะมาก พูดจนเบื่อ พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก
 • ปากตำแย หมายถึง ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
 • ปากตลาด หมายถึง ปากจัด ด่าเก่ง ชอบพูดจาหยาบคาย
 • ปากบอน หมายถึง เก็บความลับไม่ได้ พูดในสิ่งไม่ควรพูดออกไป
 • ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ หมายถึง พูดดีแต่ใจคิดร้าย
 • ปากปลาร้า หมายถึง ชอบพูดหรือด่าด้วยคำหยาบคาย
 • ปากปีจอ หมายถึง ปากหมา ปากเสีย
 • ปากพาจน หมายถึง พูดจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนภายหลัง
 • ปากมาก หมายถึง พูดมาก พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ
 • ปากว่าตาขยิบ หมายถึง พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำอีกอย่างหนึ่ง
 • ปากว่ามือถึง หมายถึง พอพูดก็ทำเลย
 • ปากสว่าง หมายถึง ชอบพูดเปิดเผยเรื่องของผู้อื่น
 • ปากหนัก หมายถึง ไม่ใคร่พูดขอร้องต่อใครๆ ไม่ใคร่ทักทายใคร
 • ปากหมา หมายถึง พูดหยาบคาย ว่าร้ายคนอื่น.
 • ปากหวาน หมายถึง พูดจาไพเพราะชวนฟัง
 • ปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึง พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ
 • ปากหอยปากปู หมายถึง ชอบนินทา แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย
 • ผู้ร้ายปากแข็ง หมายถึง ดึงดัน ดื้อ ไม่ยอมรับความจริง
 • พร้างัดปากไม่ออก หมายถึง คนที่นิ่ง ไม่ค่อยพูด
 • พูดคล่องเหมือนล่องน้ำ หมายถึง พูดไม่ติดขัด เช่น สารพัดพูดคล่องเหมือนล่องนํ้า
 • พูดจาภาษาดอกไม้ หมายถึง พูดจาด้วยคำที่ไพเราะ น่าฟัง
 • พูดน้ำไหลไฟดับ หมายถึง พูดไม่หยุด พูดได้เรื่อย ๆ ไม่มีติดขัด
 • พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง หมายถึง พูดไปไม่มีประโยชน์ นิ่งเสียดีกว่า
 • พูดเป็นต่อยหอย หมายถึง พูดมาก พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก
 • มอดกัดไม้ หมายถึง บ่นไม่รู้จักหยุด
 • มือถือสาก ปากถือศีล หมายถึง แสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลธรรม แต่กลับประพฤติชั่ว
 • ยุให้รำ ตำให้รั่ว หมายถึง พูดจายุยงให้แตกกัน ผิดใจกัน
 • ลิ้นสองแฉก หมายถึง คนพูดจาไม่น่าเชื่อถือ
 • สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล หมายถึง คำพูดและกิริยาที่แสดงออกทำให้ทราบชาติกำเนิด
 • สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น หมายถึง ได้ยินได้ฟังมาก็สู้เห็นด้วยตาตนเองไม่ได้
 • หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึง พวกปากไว ไม่ทันรู้อะไรก็พูดไปก่อน
 • หอมปากหอมคอ หมายถึง เล็ก ๆ น้อย ๆ
 • อ้าปากเห็นไรฟัน หมายถึง รู้ทันกัน
สำนวนไทยน่ารู้

อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ