รหัสไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์มหาสารคามมีทั้งหมด 11 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
44000 อำเภอเมืองมหาสารคาม
44110 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44120 อำเภอวาปีปทุม
44130 อำเภอกุดรัง
44130 อำเภอบรบือ
44140 อำเภอโกสุมพิสัย
44150 อำเภอกันทรวิชัย
44160 อำเภอชื่นชม
44160 อำเภอเชียงยืน
44170 อำเภอนาเชือก
44180 อำเภอนาดูน
44190 อำเภอแกดำ
44210 อำเภอยางสีสุราช
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดมหาสารคาม มี 11 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 339 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043 725 776

ที่อยู่ : เลขที่ 12 หมู่ 2 ถนนถีนานนท์ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 043 789 033

ที่อยู่ : เลขที่ 520/4 หมู่ 14 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 043 771 477

ที่อยู่ : เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนหนองปลิง-วาปีปทุม ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
โทรศัพท์ : 043 787 033

ที่อยู่ : เลขที่ 421 หมู่ 13 ถนนศรีโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
โทรศัพท์ : 043 761 458

ที่อยู่ : เลขที่ 338 หมู่ 18 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
โทรศัพท์ : 043 781 320

ที่อยู่ : เลขที่ 96 ถนนนาเชือก-บรบือ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
โทรศัพท์ : 043 779 131

ที่อยู่ : เลขที่ 122 หมู่ 5 ถนนกลางเมือง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
โทรศัพท์ : 043 797 111

ที่อยู่ : เลขที่ 135 หมู่ 1 ถนนวิชิตราษฎร์บำรุง ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
โทรศัพท์ : 043 791 420

ที่อยู่ : เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนบรบือ-พยัคฆภูมิพิสัย ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
โทรศัพท์ : 043 729 170

ที่อยู่ : เลขที่ 191/4 หมู่ 1 ถนนสมารักษ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทรศัพท์ : 043 799 421

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ