รหัสไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์พัทลุงมีทั้งหมด 10 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
93000 อำเภอเมืองพัทลุง
93000 อำเภอกงหรา เฉพาะตำบลสมหวัง ตำบลชะรัด
93000 อำเภอศรีนครินทร์
93110 อำเภอควนขนุน
93110 อำเภอป่าพะยอม
93120 อำเภอปากพะยูน
93130 อำเภอเขาชัยสน
93140 อำเภอบางแก้ว
93150 อำเภอควนขนุน เฉพาะตำบลทะเลน้อย ตำบลพนางตุง ตำบลมะกอกเหนือ
93160 อำเภอตะโหมด
93160 อำเภอบางแก้ว เฉพาะตำบลโคกสัก หมู่ 4, 7-8, 10, 13
93170 อำเภอป่าบอน
93180 อำเภอกงหรา
93190 อำเภอศรีบรรพต
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพัทลุง มี 10 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนเอเซีย ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074 671 837

ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180
โทรศัพท์ : 074 687 013

ที่อยู่ : เลขที่ 646 หมู่ 3 ถนนปิยะพัฒน์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
โทรศัพท์ : 074 691 176

ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ 5 ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074 681 213

ที่อยู่ : เลขที่ 621 หมู่ 1 ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
โทรศัพท์ : 074 672 214

ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 695 224

ที่อยู่ : เลขที่ 860 หมู่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140
โทรศัพท์ : 074 697 097

ที่อยู่ : เลขที่ 971 หมู่ 1 ถนนปากพะยูน-หารเทา ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074 699 030

ที่อยู่ : เลขที่ 170 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
โทรศัพท์ : 074 625 107

ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190
โทรศัพท์ : 074 689 018

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ