รหัสไปรษณีย์อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหัวตะพาน : 37240

อำเภอหัวตะพาน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
37240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน (HUA TAPHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 17 หมู่ 7 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
โทรศัพท์ : 045 469 067
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 37240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ