รหัสไปรษณีย์จังหวัดชุมพร พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดชุมพร มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ชุมพรมีทั้งหมด 14 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
86000 อำเภอเมืองชุมพร
86100 อำเภอเมืองชุมพร เฉพาะตำบลถ้ำสิงห์ ตำบลวิสัยเหนือ ตำบลทุ่งคา
86110 อำเภอหลังสวน
86120 อำเภอเมืองชุมพร เฉพาะตำบลปากน้ำ ตำบลหาดทรายรี ตำบลท่ายาง หมู่ 1, 9-10
86130 อำเภอสวี
86140 อำเภอท่าแซะ
86150 อำเภอหลังสวน เฉพาะตำบลปากน้ำ ตำบลบางน้ำจืด ตำบลบางมะพร้าว หมู่ 8, 10-14
86160 อำเภอปะทิว
86170 อำเภอละแม
86180 อำเภอพะโต๊ะ
86190 อำเภอเมืองชุมพร เฉพาะตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลขุนกระทิง หมู่ 1-5, 7-8 ตำบลตากแดด หมู่ 7, 9 ตำบลวังไผ่ หมู่ 4, 8, 9, 12
86190 อำเภอท่าแซะ เฉพาะตำบลหินแก้ว ตำบลรับร่อ หมู่ 1-9, 11-18, 20-22
86210 อำเภอปะทิว เฉพาะตำบลปากคลอง ตำบลดอนยาง ตำบลเขาไชยราช
86220 อำเภอทุ่งตะโก
86230 อำเภอปะทิว เฉพาะตำบลสะพลี
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดชุมพร มี 14 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 263 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077 511 012

ที่อยู่ : เลขที่ 56 หมู่ 7 ถนนประวัตินิคม ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077 599 056

ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ 13 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 077 596 500

ที่อยู่ : เลขที่ 56/3 หมู่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
โทรศัพท์ : 077 536 550

ที่อยู่ : เลขที่ 44/2 หมู่ 1 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 077 578 477

ที่อยู่ : เลขที่ 92/1 หมู่ 3 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
โทรศัพท์ : 077 591 172

ที่อยู่ : เลขที่ 5/4 หมู่ 1 ถนนอาภากร ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
โทรศัพท์ : 077 560 255

ที่อยู่ : เลขที่ 152 หมู่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077 539 043

ที่อยู่ : เลขที่ 37 หมู่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
โทรศัพท์ : 077 554 100

ที่อยู่ : เลขที่ 169/3 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 077 521 055

ที่อยู่ : เลขที่ 39 หมู่ 2 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์ : 077 559 106

ที่อยู่ : เลขที่ 448 หมู่ 5 ถนนควนตะล่อม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ : 077 531 009

ที่อยู่ : เลขที่ 159 ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077 541 011

ที่อยู่ : เลขที่ 656 หมู่ 3 ถนนปากน้ำหลังสวน-หลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
โทรศัพท์ : 077 551 093

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ