รหัสไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์จันทบุรีมีทั้งหมด 11 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
22000 อำเภอเมืองจันทบุรี
22110 อำเภอขลุง
22120 อำเภอท่าใหม่
22120 อำเภอแหลมสิงห์ เฉพาะตำบลบางกะไชย
22130 อำเภอแหลมสิงห์
22140 อำเภอโป่งน้ำร้อน
22150 อำเภอมะขาม
22150 อำเภอขลุง เฉพาะตำบลบ่อเวฬุ
22160 อำเภอนายายอาม
22160 อำเภอแก่งหางแมว
22170 อำเภอนายายอาม เฉพาะตำบลกระแจะ ตำบลวังโตนด ตำบลวังใหม่ ตำบลสนามไชย
22170 อำเภอท่าใหม่ เฉพาะตำบลเขาแก้ว ตำบลโขมง ตำบลทุ่งเบญจา ตำบลรำพัน
22180 อำเภอสอยดาว
22190 อำเภอแหลมสิงห์ เฉพาะตำบลพลิ้ว ตำบลบางสระเก้า ตำบลคลองน้ำเค็ม
22210 อำเภอเขาคิชฌกูฎ

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดจันทบุรี มี 11 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 6 ถนนมหาราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039 327 239

ที่อยู่ : เลขที่ 41 ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์ : 039 441 084

ที่อยู่ : เลขที่ 229/10 หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์ : 039 361 132

ที่อยู่ : เลขที่ 2/46 หมู่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์ : 039 452 396

ที่อยู่ : เลขที่ 248 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
โทรศัพท์ : 039 395 159

ที่อยู่ : เลขที่ 421 ถนนศรีนวดิตถ์ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทรศัพท์ : 039 431 064

ที่อยู่ : เลขที่ 22 หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
โทรศัพท์ : 039 387 022

ที่อยู่ : เลขที่ 579 หมู่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
โทรศัพท์ : 039 381 437

ที่อยู่ : เลขที่ 38/1 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
โทรศัพท์ : 039 499 132

ที่อยู่ : เลขที่ 42/1 หมู่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190
โทรศัพท์ : 039 458 028

ที่อยู่ : เลขที่ 86/43-45 หมู่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทรศัพท์ : 039 371 032

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ