ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา (ปณ. ลานสกา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา (LAN SAKA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 271 หมู่ 1 ถนนกระโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
โทรศัพท์ : 075 391 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ลานสกา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง