ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา (ปณ. ชะเมา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา (CHAMAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 62/1 หมู่ 2 ถนนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
โทรศัพท์ : 075 366 348
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80290

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ชะเมา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง