ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง (ปณ. ฉวาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง (CHAWANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 423-423/1 หมู่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 075 481 124
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-7
  • ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-2
  • ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 7
  • ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 4, 6-7
  • ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ฉวาง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง