ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน (ปณ. บางขัน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน (BANG KHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 357 หมู่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
โทรศัพท์ : 075 371 116
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80360

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บางขัน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง