ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน (ปณ. บ้านพูน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน (BAN PHUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 228 หมู่ 11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
โทรศัพท์ : 075 495 008
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80310

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านพูน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง