ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน (ปณ. นาบอน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน (NA BON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 408/4 หมู่ 11 ถนนเทศบาล 8 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075 491 170
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 8, 16
  • ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-2, 5-10
  • ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์นาบอน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง