ที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา (ปณ. เสาเภา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา (SAO PHAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 45/3 หมู่ 5 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
โทรศัพท์ : 075 367 264
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80340

พื้นที่ให้บริการ

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เสาเภา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง