ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช (ปณ. นครศรีธรรมราช)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช (NAKHON SI THAMMARAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 724/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075 358 525
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์นครศรีธรรมราช


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง