ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร (ปณ. หัวไทร)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร (HUA SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 50 หมู่ 3 ถนนอนุสรณ์ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 075 389 438
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หัวไทร


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง